info@frbl.com.np

+977-1-5911026/27

Mahesh Kumar Agrawal

Mahesh Kumar Agrawal

Chairman

Subarna Paudel

Subarna Paudel

Managing Director

Jagannath Gotame

Jagannath Gotame

Director

Sagun  Kumar Agrawal

Sagun Kumar Agrawal

Director

Ashish Kumar Agrawal

Ashish Kumar Agrawal

Advisor

Bishaldeep Adhikari

Bishaldeep Adhikari

Acting CEO

ALPANA SHARMA

ALPANA SHARMA

Company Secretory

 SauraV Baral

SauraV Baral

Research Analyst